Проф. др Јелена Сопта

Проф. др Јелена Сопта

Медицински факултет, Универзитет у Београду

Датум рођења: 31.7.1971.
Звање: ванредни професор
Адреса: Институт за патологију, Медицински факултет, Универзитет у Београду,
Др Суботића 1, 11000 Београд,
ОБРАЗОВАЊЕ И ЕДУКАЦИЈА:
1990 – 1996.        Основне студије Медицински факултет, Универзитет у Београду,
1997 – 2000.        Магистарске студије Медицински факултет, Универзитет у Београду,
1998 – 2003.        Специјализација из патологије Медицински факултет, Унивeрзитет у Београду,
2008.           PHD, Медицински факултет, Универзитет у Београду

КОНТИНУИРАНА МЕДИЦИНСКА ЕДУКАЦИЈА: 19 курсева ESP и IAP

НАГРАДЕ: 2004 Roche Annual Award 2004 – Grant for outstanding scientific results and academic achievements

ПРОФЕСИОНАЛНО УСАВРШАВАЊЕ: Institute of bone pathology – UKE Hamburg, Germany
ПУБЛИКАЦИЈЕ: Укупно 141 публикован научни и/или стручни рад, од којих су најзначајнији „in extenso“:
17 радова у часописима са CC и SCI листе
3 рада у часописима индексираним у SCI Expanded
4 рада у часописима индексираним у MEDLINE
5 радова који нису цитирани у горе наведеним базама података

УКУПНИ IF: 28,832

УКУПАН БРОЈ ЦИТАТА:273
ЧЛАНСТВА:  European Society of Pathology, International Academy of Pathology, Српско Удружење за патологију, Удружење патолога и цитолога Србије.