Prof. dr Jelena Sopta

Prof. dr Jelena Sopta

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Datum rođenja: 31.7.1971.
Zvanje: vanredni profesor
Adresa: Institut za patologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu,
Dr Subotića 1, 11000 Beograd,
OBRAZOVANJE I EDUKACIJA:
1990 – 1996.        Osnovne studije Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu,
1997 – 2000.        Magistarske studije Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu,
1998 – 2003.        Specijalizacija iz patologije Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu,
2008.           PHD, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

KONTINUIRANA MEDICINSKA EDUKACIJA: 19 kurseva ESP i IAP

NAGRADE: 2004 Roche Annual Award 2004 – Grant for outstanding scientific results and academic achievements

PROFESIONALNO USAVRŠAVANJE: Institute of bone pathology – UKE Hamburg, Germany
PUBLIKACIJE: Ukupno 141 publikovan naučni i/ili stručni rad, od kojih su najznačajniji „in extenso“:
17 radova u časopisima sa CC i SCI liste
3 rada u časopisima indeksiranim u SCI Expanded
4 rada u časopisima indeksiranim u MEDLINE
5 radova koji nisu citirani u gore navedenim bazama podataka

UKUPNI IF: 28,832

UKUPAN BROJ CITATA:273
ČLANSTVA:  European Society of Pathology, International Academy of Pathology, Srpsko Udruženje za patologiju, Udruženje patologa i citologa Srbije.