Проф. др Јован Петрић

Проф. др Јован Петрић

Проф. др Јован Петрић

Факултет организационих наука

Проф. др Јован Петрић рођен је 1930. године у Готовуши. Дипломирао на групи за математику Природно-математичком факултету и на одсеку за техничку физику Електро-техничког факултета у Београду, на коме је студирао упоредо. Докторирао је на Природно-математичком факултету у Београду 1960. године. Од 1957. године радио је у Институту за просторну технику у Београду где је 1960. изабран за научног сарадника и начелника Лабораторије за примењену математику. За ванредног професора на Електронском факултету за предмет Теорија аутоматског управљања изабран је 1967. године, а за редовног професора на Факултету организационих наука 1973., где је основао Катедру за математику, кибернетику и операциона истраживања.

            Организовао је рад Факултета на пројектима за привреду и био је руководилац и реализатор више од 20 пројеката. Такође, један је од оснивача Сталне конференције за управљање пословним системима – СКУПС, чији је дугогодишњи Председник и Југословенског симпозијума за операциона истраживања: – SYS–OP- IS.

            Најважнији радови којима је утицао на развој науке и праксе:

            Проф. Петрић је објавио 155 научних радова, од чега 20 књига, 73 рада у периодичној штампи, 18 студија и пројеката, као и 4 редакције превода познатих страних дела из кибернетике, теорије система и операционих метода. Једна трећина чланака објављена је у познатим иностраним часописима (СССР, САД, Белгија, Енглеска, Немачка).

            Најважнији доприноси проф. Петрића су у следећим радовима: – Математичке методе планирања и управљања – Операциона истраживања (9 издања) – Нелинеарно програмирање (коаутор) – Trigonometric method for conformal mapping with algebraic polynomials by the use of a repetitive differential analyser – A new method of examining the stability of linear systems using a repetitive differential analyser. Применение критерия Михалова для исследования устойчивости линейних систем при помощи моделирующ установ к – Некоторые обобщя критерия Михайлова – Метод решения систем уравнений газовых продуктов сгорания при помощи аналоговой модели – An algorithm for the solution of a 2×2 system of nonlinear algebraic equations (коаутор) – An inter goal programming model for humam nutrition planning (коаутор) – New method for linear and quadratic transportation problem (коаутор).

            Најважнији научни доприноси:

            Најважнији научни резултати проф. Петрића везани су за унапређење методологије примене рачунара, за унапређење теорије аутоматског управљања и за развој операционих истраживања, у чему је он један од пионира тога развоја и практичне примене метода операционих истраживања у Југославији, а неке од тих метода ушле су у уџбенике и монографије страних и домаћих аутора.