Prof. dr Jovan Petrić

Prof. dr Jovan Petrić

Prof. dr Jovan Petrić

Fakultet organizacionih nauka

Prof. dr Jovan Petrić rođen je 1930. godine u Gotovuši. Diplomirao na grupi za matematiku Prirodno-matematičkom fakultetu i na odseku za tehničku fiziku Elektro-tehničkog fakulteta u Beogradu, na kome je studirao uporedo. Doktorirao je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu 1960. godine. Od 1957. godine radio je u Institutu za prostornu tehniku u Beogradu gde je 1960. izabran za naučnog saradnika i načelnika Laboratorije za primenjenu matematiku. Za vanrednog profesora na Elektronskom fakultetu za predmet Teorija automatskog upravljanja izabran je 1967. godine, a za redovnog profesora na Fakultetu organizacionih nauka 1973., gde je osnovao Katedru za matematiku, kibernetiku i operaciona istraživanja.

            Organizovao je rad Fakulteta na projektima za privredu i bio je rukovodilac i realizator više od 20 projekata. Takođe, jedan je od osnivača Stalne konferencije za upravljanje poslovnim sistemima – SKUPS, čiji je dugogodišnji Predsednik i Jugoslovenskog simpozijuma za operaciona istraživanja: – SYS–OP- IS.

            Najvažniji radovi kojima je uticao na razvoj nauke i prakse:

            Prof. Petrić je objavio 155 naučnih radova, od čega 20 knjiga, 73 rada u periodičnoj štampi, 18 studija i projekata, kao i 4 redakcije prevoda poznatih stranih dela iz kibernetike, teorije sistema i operacionih metoda. Jedna trećina članaka objavljena je u poznatim inostranim časopisima (SSSR, SAD, Belgija, Engleska, Nemačka).

            Najvažniji doprinosi prof. Petrića su u sledećim radovima: – Matematičke metode planiranja i upravljanja – Operaciona istraživanja (9 izdanja) – Nelinearno programiranje (koautor) – Trigonometric method for conformal mapping with algebraic polynomials by the use of a repetitive differential analyser – A new method of examining the stability of linear systems using a repetitive differential analyser. Primenenie kriteriя Mihalova dlя issledovaniя ustoйčivosti lineйnih sistem pri pomoщi modeliruющ ustanov k – Nekotorыe obobщя kriteriя Mihaйlova – Metod rešeniя sistem uravneniй gazovыh produktov sgoraniя pri pomoщi analogovoй modeli – An algorithm for the solution of a 2×2 system of nonlinear algebraic equations (koautor) – An inter goal programming model for humam nutrition planning (koautor) – New method for linear and quadratic transportation problem (koautor).

            Najvažniji naučni doprinosi:

            Najvažniji naučni rezultati prof. Petrića vezani su za unapređenje metodologije primene računara, za unapređenje teorije automatskog upravljanja i za razvoj operacionih istraživanja, u čemu je on jedan od pionira toga razvoja i praktične primene metoda operacionih istraživanja u Jugoslaviji, a neke od tih metoda ušle su u udžbenike i monografije stranih i domaćih autora.