Проф. др Милосав Георгијевић

Проф. Милосав Георгијевић

Проф. др Милосав Георгијевић

Факултет техничких наука Нови Сад

Проф. др Милосав Георгијевић рођен је у Стапару 24. априла 1949. године, где је завршио основну школу. Средњу Машинско техничку школу завршио је 1968. године у Сомбору. На Универзитету у Новом Саду – Машинском факултету, дипломирао је јануара 1974. године, после чега је радио у фабрици Новкабел, а од 1977. године запослен је на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду. Магистарски рад брани на Факултету техничких наука 1982. године. Теоријски део ради на TH Darmstadt током једногодишњег усавршавања (1979/80). код проф. др инж. Р. Нојгебауера.

После усавршавања на TH Magdeburg, TU Dresden, TH Darmstadt, 1989. године брани докторски рад на Факултету техничких наука из области аутоматизације лучких дизалица. Експриментални део рада реализован је у луци Нови Сад и луци Копер. Један је од првих корисника софтвера ADAMS (Automatic Dynamics Analysis of Mechanical Systems) за симулације рада транспортних машина, о чему има више објављених радова у Немачким часописима.

године биран је за доцента на Универзиету у Новом Саду, а 2000. године за редовног професора.

Сво време има сарадњу и често борави на Немачким универзитетима (TU Muenchen, TU Dortmund, …). 1990. године усавршава се у Јапану (Port and Harbour Research Institute Ministry of Transport – Yokosuka).

Држао је предавања по позиву на:

TH Darmstadt (1989),
Nagaoka University of Technology and Tokyo Engineering University, Japan, 1998
TU Dresden, 1999,
ТU Dortmund, 2000 и 2002,
конференцији у Стутгарту 2003.

Био је сарадник Siemens-a 1991. и 1992. године на развоју нових управљачких система за контејнерске дизалице.

Учесник и руководилац више развојних пројеката за луке у Новом Саду и Панчеву, као и  националних истраживачки пројекта.

Руководио делом ЕУ пројекта за Србију и Црну Гору под називом Integration in the intermodal goods Transport of non EU states: Rail, Inland/coastal waterway Modes (INTERREG IIIB CADSES, Neighbourhood Programme 4th Call), као и EU SEE (South East Europe) WATWRMODE (www.watermode.eu).

Од 2011. године вoдио је српски истраживачки тим на пројекту DaHar – Danube Inland Harbour Development, EU SEE Programme (www.dahar.eu + www.dahar.rs), а од 2013. године и на пројекту: NEWS – Development of a Next generation European Inland Waterway Ship and logistics system, EU FP7 Programme (www.news-fp7.eu).

Има објављене књиге:

Регална скадишта, Мала велика књига, Нови Сад, 1995,
Динамика дизалица, Задужбина Андерејевић, Београд, 1995,
Техничка логистика, Задужбина Андерејевић, Београд, 2011,
Претовар контејнера, скрипта, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Нови Сад, 1992.

Има више објављених радова на скуповима и конференцијама у Немачкој и другим земљама, као и у међународним часописима.

Цитиран је у ABI и IBC базама података, члан је Немачких друштава као: VDI (Verein Deutscher Ingenieure), ASIM (Arbeitsgemeinschaft Simulation), BVL (Bundesvereinigung Logistik), био је уредник часописа Конструисање машпина – Journal of  Mechanical Engineering Design,

Води више комисија у Институту за стандардизацију Србије.