Проф. др Милован Видаковић

Проф. др Милован Видаковић

Област научног и стручног рада Др. Милована Видаковића је заштита од пожара. Поседује звање професора. Од 2001 године је први председник «Друштва инжењера и техничара Србије за урављање ризицима у животној средини« (ДИТУР). Активан и члан међинародне организације за заштиту од пожара ЦФПА-И и Европске конфедерације ЦФПА-Е. Др. Милован Видаковић је рођен 1940 год. у Београду. Завршио је гимназију и машински факултет одсек термотехнике у Београду 1967год.

Прво запослење добија у Италији 1970 и то непосредно на положај генералног техничког директора фирме Сан Марко у Италији, као дипл. машински инжењер, после урађеног пројекта за иновативни инфрацрвени сушач за фото индустрију. Потом службу наставља у Немачкој у фирми Агфа Геваерт, као вођа пројекта за супер брзе машине. У том периоду верификује неколико патената на међународном нивоу под називом Аутоматизација супер брзих машина у фото индустрији 1972.

Остварене креативне иновације и импресивне патентне реализације рађају нове идеје и подстичу његов интерес за истински истраживачки рад и науку. У пероду боравка у Немачкој започиње рад на теоретском делу доктарата са темом: »Заштита од пожара високих и климатизованих објеката« од 1972 до 1975 год. Он дефинише основе физике и термодинамички модел неконтролисаног сагоревања и на прагу ере информатике и рачунара развија програмске подршке – софтвер Термодинамике неконтролисаног сагоревања. Дати термодинамички модел и софтвер даје могућности предвиђања развоја хипотетичких пожара у високом објeкту.

После боравка у немачкој, од 1976 год. на позив »Јанка Лисјака« из Београда, враћа се у србију на место руководиоца маркетинга. Као члан »Јанка Лисјака« је позајмљен Институту за испитиванје мстеријала Србије (ИМС) 1978 год., са којима борави годину дана на Куби у својству шефа асистенције техничке за три фабрике префабрикованих грађевиских елемената система Жежељ.

Добија стипендију Белгије 1982 год., преко владе Србије, за завршетак доктерске дисертације на Универзитету Брисела. Докторира 1985 год. на факултету Заштите на раду у Нишу са темом “Заштита од пожара високих и климатизованих објеката».

Пo одбрани докторске тезе преузима место руководиоца у Превингу осигурања Дунав 1984 год. да би 1986 год. био постављен за директора осигурања Дунав за Техничко управљање ризицима. У исто време је изабран од стране Удружења осигурања Југославије за преставника у Комитету осигурања Европе (ЦЕА). Функција престаје постављањем санкција Србији. Напушта осигурање 1991 године и прелази на Универзитет у Новом Саду, избором у звање доцента на предмету Ватрогасна Тактика. Од 1991 год. до 2000 год., паралелно са радом у Новом Саду, ради као Председник координационе комисије Савезног завода за стандардизацију, у области закона заштите од пожара. У том периоду је донесен и изкоординиран низ бројних стандарда.

У кратком периоду 1994 год. држи годину дана предавања на Архитектонском факултету у Београду. Како Министарство просвете није препознало потребу да архитекте савладају градиво из заштите од пожара, то се даље ангажовање зауставља. Касније 1997 год. Шумарски факултет у Београду позива Др. Видаковића да помогне око стварања смера заштите од пожара, што он чини у току семестралних предавања.

Од 2000 године паралелно предаје у Високој машинско школи у Земуну предмете Ватрогасна Тактика и Ризик заштите од пожара у осигурању. Програм смера Заштите од пожара сам предлаже користећи савремена искуства развијених земаља. Од 2004 год. у саставу Високе машинске школе у Земуну, организује предавања и практичну обуку за лиценцу ватрогасних јединица и обученог особља на аеродромима Србије.

Од 2001 године је први председник «Друштва инжењера и техничара Србије за упављање ризицима у животној средини« (ДИТУР) која је члан међинародне кофедерације за заштиту од пожара ЦФПА-И и Европске конфедерације ЦФПА-Е. У том периоду 2007 год. организује Генералну скупштину европске конфедерације у Београду са великим бројем гостију из Европе и света. Скупштина је пропраћена дводневним предавањима у Сава Центру. Од тада ДИТУР сваке непарне године одржава дводневно Међунаредно саветованје у Сава Цемтру, са великим бројем гостију из иностранства, и сваке парне године има свој наступ на сајму Заштите од пожара у Београду. Као председник ДИТУР-а сваке године организује стручна путовања на сајмове и лабараторије по читавом свету за област заштите од пожара. Међу земљама које су посећене, са великим групама експерата, треба издвоити: Кину, Немачку (више пута), Русију, Француску (више пута) и Енглеску (више пута).

Од 2009 године др. М. Видаковић држи серије предавања и у Привредној комори Србије на тему Техничко управљање ризиком, као и бројна предавања по позиву у свету: Немачкој, Америци, Швацарској, Француској, Египту и Белгији. Такође држи предавања по позиву за Инжењерску комору Србије. Борави у Хилендару 2010 год. на позив игумана, ради поновне изградње изгорелих делова храма. Боравак користи за прављење једиствених слика и филма о пожару Хиландара, које користи за предавања (Унивезитет Магдебург 2012)

Аутор је три књиге: »Теромодинамика неконтролисаног сагоревања« (150 стр.), »Пожар и архитектонски инжењеринг« (1000 стр.) и »Пожар и осигурање у индустрији« (1.800 стр.). Значај његовових текућих истраживања, у циљу унапређења  фундаменталних теоријских основа одвијања неконтролисаног сагоревања у циљу даљег развоја модела предвиђања, контроле и заустављања пожаром захваћених високих и климатизованих објеката, сваким даном постају све значајнија у времену све чешћих одигравања инцидентних ситуација и тероризма широм света.

Урадио је више пројеката заштите од пожара од посебног значаја и треба поменути Београдско драмско позориште, Машински факултет у Београду, рецензију пројекта Народног музеја у Београду и пројект Мк. Доналдс у Москви.

Професор Видаковић поред матерњег језика говори енгелски, француски, италијански, немачки и шпански. На крају, Видаковић je био активан спортиста и члан првог кошаркашког тима Црвена Звезда.