Проф. др Мирко Мирковић

Проф. др Мирко Мирковић

Проф. др Мирко Мирковић

Правни факултет

Проф. др Мирко Мирковић рођен је 1914. године у Београду. Дипломирао на Правном факултету у Београду, на коме је 1960. године стекао докторат правних наука. На Правном факултету ради од 1954. где је биран у сва универзитетска звања, да би 1980. године био изабран у звање редовног професора. Обављао је разне дужности на Правном факултету у Београду, где је једно време био и на функцији Декана. Провео је значајно време на научном усавршавању и студијским боравцима у Италији, а затим и у Немачкој и САД.
Најважнији радови којима је утицао на развој науке и праксе:
Објавио је већи број научних и стручних радова. Они се сврставају у четири области:
а) Истраживања о политичкој страни верског питања, са најзначајнијим радовима: Правни положај и карактер српске цркве под турском влашћу – Верски вид југословенског питања у току Првог светског рата – Православна црква у Срба на њиховом путу од народа до нације – Српска православна црква.
б) Истраживања из историје државе и права југословенских народа, где су најважнији радови: Утицај националног питања на пројектовање самоуправног система Краљевине СХС – Сретењски устав и доношење Начертанија о духовним властима Кнежевине Србије – Примена устава и друштвене борбе. Стварање социјалистичке Југославије или Стварање органа српске грађанске државе.
ц) Трећа група обухвата радове методолошког карактера као што су: Напомене о методолошкој стварности наше историографије – Друштвена функција науке – проблеми и могућности.
д) У четврту групу радова спадају радови који су посвећени проблемима образовања омладине.

Најважнији научни доприноси:
Наведени и други радови Мирковића дали су посебне доприносе у домену истраживања специфичности аутономије српске православне цркве за време турске власти, као и у испитивању узрока и околности укидања Пећке Патријаршије, те односа верских и национално-политичких чинилаца у доба стварања и развоја југословенске државе.
Значајни су доприноси и у области истраживања услова, релевантних друштвено-економских и политичких околности у којима су стварани државно-правни односи у нашој земљи.