Проф. др Надеждa Ванлић-Разуменић

Проф. др Нада Вакнив Разуменић

Проф. др Надеждa Ванлић-Разуменић

Институт Винча

Проф. др Надеждa Ванлић-Разуменић је рођена 1935. године у Београду професорској породици. Образовала се у Београду и дипломирала Хемијски инжењеринг 1961. године на Универзитету у Београду. Била је запослена у Институту Винча за нуклеарне науке од априла 1962. до априла 2000. Првих десет година, посвећена су развоју и истраживању органских једињења обележених са бета-емитерима C-14, S-35, H-3, и P-32. Њен главни интерес је био у истраживањима у области хемије и биохемије радиофармацеутских Технецијум једињења почевши од 1973. године. Технецијум је прилично нова вештачка радионуклида са доминантном улогом у нуклеарној медицинској дијагностици (сцинтиграфија), са диверзном хемијом, усложена присуством калаја и Технецијум комплекса у дијагностичким средствима. Дакле, главне теме њеног истраживања је хемија наведених комплекса, као и њихово биохемијски понашање. Докторирала је 1981. године на Факултету за фармацију представљајући тезу: BIOCHEMICAL BEHAVIOUR OF THE RENAL RADIOPHARMACEUTICAL TECHNE-TIUM COMPLEX IN THE RAT KIDNEY TISSUE. На основу тезе пет радова који су објављени у међународним научним часописима који покривају значајан део дисертације.

Њена дуготрајна Истраживања је обухватила су Радиохемију, физичку хемију, биохемију, органску хемију (Синтеза органским лигандима), и аналитичку хемију радиоактивних лекова. Она синтетисала и развила низ радиофармацима коришжених за сцинтиграфије различитих органа. Била је шеф одсека обележених једињења и водила је истраживачки тим за тецхнецијум једињења.

Похађала је летњу школу за радиофармацију на Универзитету USC (L.A.) у 1977. са IAEA стипендијом. 1978. провела је 6 месеци у Институту за нуклеарна истраживања у Дрездену (Prof. R. Münze). Током 1987/1988 IAEA ју је послао на Uneversity of Cicinnati (Ohio,USA) где је учествовала у истраживању хемије и биохемије нових дизајнираних Технецијум комплекса (Тc-99 и Тc-99m) на челу са Prof. E. Deutsch. Исто тако, имала је неколико научних посета Nuclear Institute “Demokritos у Атини. Др Нада Разуменић добила је годишњу награду за 1985. утврђену од стране Института Винча за серију радова под насловом Основна истраживања Тc комплекса.

Она је професор у Школи за радиоизотопе Института од 1982. године и њена предавања су објављена у уџбенику Центра под називом: Radioactive Labelling of Molecules. Током три периода, од којих је сваки трајао 5 година, била је координатор веома успешних научних пројеката које је лабораторија одобрена од стране Министарства науке Републике Србије. Она је члан Српског хемијског и фармацеутског друштва, друштва за нуклеарну медицину Југославије, и Европског удружења за нуклеарну медицину (Амстердам).

Листа њених објављених радова обухвата 170 библиографских јединица на следећи начин: 47 научних радова (30 њих у еминентним међународним часописима, 17 у еминентним домаћим часописима, укључујући и преглед радова у Tc chemistry); 19 радова (3 у еминентним међународним, 10 у међународним и 6 у домаћим). Имала је 90 конгресних презентација (28 на међународним и 62 на домаћим скуповима, укључујући и 9. предавања о радиофармацији, радиолошкој заштити, и физичкој хемији). Била је уредник и главни аутор монографије Radiopharmaceuticals-Synthesis, својства и примене, као и коаутор неколико других књига. Њени научни резултати су наведени 130 пута (Science Citation Index).