Проф. др Вера В. Вујичић

Проф. др Вера В. Вујичић

Проф. др Вера В. Вујичић

Факултет Организационих наука

Проф. др Вера В. Вујичић, редовни професор Факултета организационих наука у Београду, рођена је 1947. године у Београду од оца Вељка Ковачевића и мајке Наде Чубриловић. У Београду је завршила основну школу и гимназију, након чега се уписује на групу за Математику, Природно-математичког факултета Универзитета у Београду, где 1970. године стиче диплому математичара. У периоду од 1970. до 1972. проф. Вујчић похађа постипломске студије на Rutgers Универзитету у САД, где магистрира 1972. године са магистарским радомA superlinearly convergent algorithm for unconstrained optimization“.

Школску 1973/74. проводи на Математичком институту Универзитета у Штутгарту, где почиње да ради на докторској дисертацији, коју је у овом институту одбранила у мају 1977. За своју докторску дисертацију “A convergence theory for linearly constrained optimization problems” др Вера Вујчић добија прву награду на Конкурсу младих истраживача Балкана одржаном у оквиру IV Балканијаде студената и младих истраживача у Београду 1977. године.

Од 1972. проф. Вујчић је непрекидно у радном односу на Факултету организационих наука Универзитета у Београду. Године 1975. бирана је у звање асистента за предмет Рачунске машине, програмирање и примена, а 1978. у звање доцента за предмет Математика. Године 1984. проф. Вујчић је изабрана у звање ванредног професора за Математику на ФОН-у, а 1994. бирана је у звање редовног професора за Математику и Операциона истраживања. У периоду од 1991-1994. проф. Вујчић је на ФОН-у обављала дужност продекана за наставу.

Проф. Вујчић је као спољни сарадник била ангажована више година у настави на групи за Математику Природно-математичког факултета у Београду. Била је ментор и члан комисија за оцену и одбрану више докторских и магистарских теза на Природно-математичким факултетима у Београду и Крагујевцу и на Факултету организационих наука.

Као позвани предавач. проф. Вујчић је одржала низ предавања на више универзитета у замљи и иностранству. У оквиру међународне сарадње боравила је на Карловом универзитету у Прагу и у Математичком институту у Оберволфаху. Године 1988. борави на научном усавршавању у САД, где гостује на Michigan State University, Iowa State University и Bowdoin колеџу. У оквиру Немачког програма за академску размену (DAAD), проф.Вујчић је боравила 1992. и 2002. године на Техничком универзитету у Минхену, а март и април 2003. године проводи као гост на Institute for Mathematics and its Applications, University of Minnesotta и на универзитету Northwestern у Чикагу.

Од 1975. стални je сарадник Математичког института САНУ у Београду, где учествује у раду пројеката из области Математике. Од 1977. је непрекидно један од руководилаца Семинара за примењену и индустријску математику Математичког института, Математичког факултета и Факултета организационих наука.

Проф. Вујчић од 1986. активно учествује у раду Југословенског симпозијума за операциона истраживања СИМ-ОП-ИС. Била је члан Организационог комитета овог симпозијума од 1976. до 1979., а предесдник Организационог комитета 1980., док је од 1984. члан Програмског комитета СИМ-ОП-ИС-а. Као члан Програмског и Организационог одбора учествовала у организацији међународне конференције Kurepa’s Symposium која је одржана 1996. у Београду под покровитељством Научног друштва Србије. Била је један од два едитора Зборника радова са ове конференције, објављеног у посебном броју часописа Scientific Review. Рецензирала је низ чланака за часописе Publications de l’ Institut Mathematique, Математички весник, Mathematica Balkanica, Mathematical Programming, Yugoslav Journal of Operations Research (YUJOR), Scientific Review, итд. Учествује у покретању часописа YUJOR, где обавља дужност придруженог едитора од 1990. до 1997., када је именована је за једног од три главна едитора овог часописа.

Проф. Вујчић је члан Друштва математичара, физичара и астронома Србије, Америчког математичког друштва, Друштва за математичко програмирање и Друштва за операциона истраживања. Један је од оснивача Друштва за индустријску и примењену математику. Добитник је Повеље за заслуге у развоју операционих истраживања.

Проф. Вујчић је своје научне резултате објавила у више уџбеника и монографија и у 70 научних чланака, од којих је више од половине штампано у међународним часописима. У истом периоду учествовала је са својим радовима на преко 60 научних конференција у земљи и иностранству, од чега 5 пута са пленарним предавањем. Научни доприноси др Вере Вујчић везани су пре свега за линеарно, нелинеарно и семиинфинитно програмирање и глобалну оптимизацију. Навешћемо неке од најважнијих радова:

  1. Ašić, V. Kovačević-Vujčić, An interior semi-infinite programming method, J. Optimizat. Theory and Appl. 59, 1988, 353-367.
  2. Ašić, V. Kovačević-Vujčić, M. Radosavljević-Nikolić, Asymptotic behaviour of Karmarkar’s method for linear programming, Mathematical Programming 46, 1990, 173-190.
  3. Kovačević-Vujčić, Numerical stability problems arising in interior-point methods for linear programming, Scientific Review 14, 1995, 95-108.
  4. Čangalović, V. Kovačević-Vujčić, L. Ivanović, M. Dražić, Modeling and solving a real-life assignment problem at universities, European Journal of Operational Research 110, 1998, 223-233.
  5. Cvetković, M. Čangalović, V. Kovačević-Vujčić, Semidefinite programming methods for the symmetric traveling salesman problem, in:

G.Cornuejols, R. Burkard, G.Woeginger (eds.), Integer Programming and Combinatorial Optimization, Lecture Notes in Computer Science 1890, Springer, 1999, 126-136.

  1. Kovačević-Vujčić, M. Čangalović, M. Ašić, L. Ivanović, M. Dražić, Tabu search methodology in global optimization, Computers &Mathematics with Applications 14, 1999, 331-346
  2. Kovačević-Vujčić, M.Ašić, Stabilization of interior-point methods for linear programming, Computational Optimization with Applications 14, 1999, 331-346

N.Mladenović, J.Petrović, V.Kovačević-Vujčić, M.Čangalović, Solving spread spectrum radar polyphase code design problem by tabu search and variable neighborhood search, European Journal of Operations Research 151, 2003, 389-399