Activities

The work of the Scientific Society from its foundation until 1969 is presented in the book “Serbian Scientific Society - 20 Years of Work, Belgrade, 1991”, and portrays the activity of the Society from 1990 to 1999. After twenty years of exceptionally successful work, the Serbian Scientific Society (SSS) significantly reduced all its activities in the early 1990s. There was a long halt in the organization of scientific and professional lectures and the publication of journals was discontinued. For a long number of years no symposium or scientific meeting was held. However, the SSS members did not get discouraged even under most difficult conditions. In an almost complete isolation of the country and during interruption of scientific and professional communications with other countries, they sought ways to revive the work of the Society. Thus, in mid-1994, at the initiative of a group of the most active members, the Plenum was scheduled and the new bodies of the Society, the President, the Presidency and the Secretary of the Department were elected. With this act the NDS resumed its activities again, with great ambitions and rich programs and plans.

Read More

Profesor dr Slobodan Perović

Sa velikim saosećanjem sa rodbinom, kao i sa osećajem velikog gubitka, obaveštavamo sve prijatelje i saradnike, članove Naučnog društva Srbije, da je naš dugogodišnji Predsednik Naučnog društva Srbije Profesor dr Slobodan Perović preminuo.


Neka mu je večna Slava i hvala.


Članovi Naučnog društva Srbije


Izbor, prava i dužnosti članova Društva

Članovi Društva mogu biti domaći i strani državljani koji su ostvarili značajna dostignuća u razvoju nauke ili primeni naučnih saznanja. Član Društva se postaje izborom na Plenumu Društva, nakon sprovedenog postupka kandidovanja i vrednovanja predloženih kandidata. Predlog za izbor se podnosi u pismenom obliku od strane ili Odeljenja Društva (2 člana Društva) ili naučne i stručne institucije. U predlogu se nalaze svi relevantni podaci iz kojih se može oceniti podobnost kandidata za izbor. Na osnovu pisanog referata od strane dva člana Društva, u kome se uz biografske i bibliografske podatke, daju svi podaci o naučnom doprinosu kojim je kandidat "uticao na razvoj teorije, odnosno prakse u svojoj naučnoj oblasti", na Plenumu Društva se vrši izbor. Izbor se obavlja tajnim glasanjem a izabran je onaj kandidat koji je dobio preko dve trećine glasova prisutnih članova Društva na Plenumu.

Read more