Prof. dr Tasa M. Marković

Prof. dr Tasa M. Marković

Prof. dr Tasa M. Marković

Medicinski fakultet

Prof. dr Tasa M. Marković, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u penziji. Rođen je1933. u Beogradu, od oca Miodraga i majke Marije Razim. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Svilajncu 1951. sa odličnim uspehom. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1961. sa odličnim uspehom. Specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva položio 1970. sa odličnim uspehom.  Izabran za asistenta 1976. a za redovnog profesora 1994. Zamenik direktora klinike od 1992-1997., direktor za nastavu i naučno-stručnu delatnost od 1998-2000., a bio je i predsednik Etičkog komiteta klinike. Doktorirao je 1983. Bio je šef katedre ginekologije i akušerstva od 1995-1997. Držao je nastavu na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu od 1984-1994., kao i nastavu 4 god. na Stomatološkom fakultetu u Beogradu.
U toku 25 godina rada na Medicinskom fakultetu bio je mentor u 33 doktorskih teza, 30 puta mentor u magistarskim tezama, 10 puta u tezama iz uže specijalizacije u struci, više od 25 puta predsednik ili član komisije za mišljenje i odbranu teza. Takođe bio je mentor doktorskih teza u Kragujevcu, Novom Sadu, Banja Luci. Isto tako više puta bio je predsednik i član komisije za unapređenja u viša zvanja na fakultetu. Držao je nastavu iz ginekologije i akušerstva specijalizantima. Zatim nastavu iz Perinatologije, Ultrazvučne dijagnostike, Humane reprodukcije, Urgentne i Opšte medicine. Više puta bio je pozvani predavač i predsedavajući na našim i stranim kongresima. Svetski kongres ultrazvuka Buenos Aires 1999. i Jerusalim evropski kongres ultrazvuka 1990. Učestvovao je na 7 svetskih kongresa i 9 evropskih kongresa i 7 naših kongresa uglavnom iz ginekologije i akušerstva. Bio je i počasni gost Kongresa 1987,89 udruženja ginekologa, a i počasni je član Udruženja ginekologa Poljske,kao i počasni član Perinatologa Nemačke. Organizovao je i bio voditelj Naučnog skupa Akademije medicinskih nauka SLD: Dostignuća ultrazvuka u medicini na ulasku u treći milenijum. Medicinski fakultet svake godine organizuje naučni skup ” Najnovija Stremljenja”. 1996. bio je moderator seanse ” Kolor dopler kao dijagnostička metoda u ginekologiji i akušerstvu ”. Član je Naučnog odbora Jugoslovenske škole za patologiju spoljnih genitalnih organa i kolposkopiju.
Usavršavao se u Zapadnom Berlinu godinu dana 1977/78, kod prof. Salinga, 2 meseca u Hajdelbergu kod prof. Kublija, 1978. 2 meseca u Bazelu kod prof.Kezera, 1978., 2 meseca u Tibingenu kod prof. Hirša i prof. Hamahera., 15 dana u Beču kod prof. Baumgartnera i prof. Kratohvila. Potpredsednik je Hirurške naučne grupe, predsednik Nadzornog odbora i redovni član Akademije medicinskih nauka SLD., a bio je i potpredsednik Akademije medicinskih nauka SLD.
Zamenik je sekretara Medicinsko-Bioloških nauka i član Naučnog društva Srbije. Predsednik Udruženja za primenu ultrazvuka u Medicini, Biologiji i Veterini Srbije i direktor Edukacionog centra ultrazvuka u Medicini i Veterini Srbije. Bio je generalni sekretar SLD od 1987-1996. Predsednik Ginekološko-akušerske sekcije SLD. od 1996-1999. Član je 14 naših društava i udruženja i 12 stranih asocijacija. Član uređivačkog odbora časopisa Srpski Arhiv od 1986. i član saveta. Član saveta i pretsednik saveta časopisa Jugoslovenska ginekologija i perinatologija i još mnogih drugih. Dobio je nagradu SLD za naučno-istraživački rad 1997 i organizaciju zdravstvene službe 1992. Dobitnik Medalje Udruženja ginekologa Poljske i medalje ginekološko-akušerske sekcije Dr Nikola Hadži Nikolić kao najveće priznanje. Bio je član naučnog odbora Jugoslovenskog kongresa ginekologa i opstetričara 2001. Predsednik je naučnog odbora Udruženja za perinatalnu medicinu Jugoslavije. Nalazi se u leksikonu ” Ko je ko, u Srbiji 1995. i 1996. među 4.700 ličnosti elite Srbije. Takođe, nalazi se u ” Twelfth edition 1997. International ” who’ s who of intelectuals ibs ” Cambridge – England. Isto tako u American biographical institute as “acknowledged personality in 1998″. Povodom 80 godina Medicinskog fakulteta dobio je zahvalnicu u znak priznanja za dugogodišnji doprinos u razvoju Medicinskog fakulteta u Beogradu, a 2003. dobio je nagradu za životno delo SLD-a.
Uveo je na Klinici dijagnostičke metode: Amnioskopiju, Amniocentezu, Kardiotokografiju, Mikro analize fetalne krvi, Ultrazvuk, pojedine modifikacije operativnih zahvata: Carski rez šivenje produžnim šavom u jednom sloju. Abdominalna i vaginalna histerektomija – hvatanje ligamenata i krvnih sudova zajedno i zatvaranje vaginalnih zidova produžnim šavom u
jednom sloju. Obostrani uzdužni rez, bez poprečnih rezova, kod radikalne vulvektomije, programirani porođaj i još mnoge druge finese u operativnoj tehnici i akušerstvu.
Publikovao je do sada 421 stručno-naučna rada i napisao poglavlja u 21 knjige. Stručno- naučne radove publikovao je u stranim i našim časopisima, kao i u zbornicima naših i stranih kongresa i simpozijumima. Glavni urednik je knjige: Ultrazvuk u medicini, koja ima preko 800 stranica, a pisalo ih je 133 autora i sada se radi treće izdanje.Knjiga je dobila prvu nagradu ” Zlatna fontana ” na međunarodnom sajmu knjiga u Herceg Novom 1997. Rukovodilac je u dva naučna projekta, a u jednom je istraživač. Sva tri su Saveznog ministarstva za razvoj, nauku i životnu sredinu.
Pored velikog broja publikacija, neke su od posebnog značaja, te su od strane Naučnog komiteta stranih časopisa a i zbornika svetskih kongresa ocenjeni kao najbolji i nagrađeni su:
Diagnostic efficasy of color doppler ultrasonography in detection of the ovarian malignances. sonoace International, Medison Vol. 2, No. 20, 33 – 44, 1995. Programmd inducing non – indicatory labour. iternational journal of XIII world congress of gynaecology and obstetrics, 5, 1991, 1392, 448, Singapore valeu of biophysical profile of the fetus in the intensive surveillance of high risk pregnansies. international Journal of 7 th Congress, Euroson 90, Jerusalem,1990., 109. Hysterectomia totalis vaginalis a surgical treatment of stress urinary incontinence at women over 45 years of age International Journal of XVI FIGO Congress of Gynaecology and Obstetrics, 144, 19.19, Washington, 2000.
Prilikom odlaska u penziju doc. dr Dušan Stanojević održao je na klinici prigodan govor u kom je rekao da je prof. dr Marković bio simbol klinike, edukovao je veliki broj kadrova i postao jedan od legendi Jugoslovenske ginekologije i akušerstva i bio jedan od najboljih ginekologa svoje i nekoliko okolnih generacija. Ostavio je dubok trag u našoj struci i nauci našeg podneblja.