Prof. dr Dragomir T. Mladenović

Prof. dr Dragomir T. Mladenović

Prof. dr Dragomir T. Mladenović

Medicinski fakultet

Prof. dr Dragomir T. Mladenović, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu u penziji, rođen je 1919. godine u Leskovcu, od oca Todora i majke Mladene Stoičević. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Leskovcu 1938. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1948. godine. Nakon položenog specijalističkog ispita iz ginekologije i akušterstva 1952., provodi određeno vreme na poslediplomskom usavršavanju, prvo u Londonu i Parizu, a zatim na klinikama u SAD. Izabran je za asistenta 1951., docenta 1955., vanrednog profesora 1965. a za redovnog profesora Medicinskog fakulteta u Beogradu izabran je 1970 godine. Radni vek je proveo na Ginekološkoj klinici Medicinskog fakulteta i u Ginekološkoj bolnici grada Beograda, gde je trinaest i po godina bio u funkciji direktora. Kao honorarni profesor predavao je ginekologiju i akušerstvo u srednjoj Medicinskoj školi, u školi za babice, a po pozivu deset godina bio profesor Više medicinske škole u Beogradu. Takođe, bio je profesor na Višoj medicinskoj školi VMA, a u školi za babice bio je honorarni direktor dvadesetsedam godina i nastavnik još četiri godine. Jedno vreme, držao je i deo nastave iz ginekologije i akušerstva na fakultetima u Nišu, Prištini i Kragujevcu.
Organizovao je i učestvovao u vođenju poslediplomske nastave za srednje medicinske kadrove, za lekare opšte medicine, specijalizante i specijaliste ginekologe i akušere. Godinama je bio član republičke komisije za dodelu zvanja primarijusa, član komisije za polaganje specijalističkog ispita iz opšte medicine i specijalističkog ispita iz ginekologije i akušerstva. Dugo godina bio predsednik komisije za polaganje specijalističkog ispita iz ginekologije. Bio je član Prosvetnog saveta i zdravstvenog saveta republike Srbije.
Počasni je član Udurženja ginekologa i akušeraJugoslavije i počasni predsednik Srpskog Lekarskog Društva. Takođe, počasni je član Naučnog društva Gruzije, udruženja ginekologa Mađarske, Poljske, Čehoslovačke, Rumunije, Bugarske i zaslužni član Balkanske Medicinske Unije.
Učestvovao je sa radovima na skoro svim kongresima lekara Srbije, na kongresima ginekologa i akušera Jugoslavije, na brojnim ginekološkim nedeljama Srpskog Lekarskog Društva; na međunarodnim kongresima Svetske federacije ginekologa i akušera; na brojnim kongresima ginekologa i akušera francuskog i nemačkog jezičkog područja; na kongresima lekara podunavskih zemalja, na nekoliko evropskih kongresa za sterilitet i fertilitet i svetskih kongresa za perinatalnu medicinu.
Prof. Mladenović je dobitnik Sedmojulske nagrade SR Srbije, nagrade Srpskog Lekarskog Društva za naučno-istraživački rad i nagrade za životno delo.
Prof. Mladenović je autor ili koautor preko 300 stručnih i naučnih radova objavljenih u našoj i stranoj medicinskoj literaturi. On je koautor univerzitetskih udžbenika “Ginekologija” i “Porodiljstvo”, a autor je “Akušerstvo sa ginekologijom”, za studente medicine i lekare opšte prakse. Takođe, autor je “Atlasa operativne ginekologije”, “Ginekološke operacije” za ginekologe-specijaliste i knjige “Akušerstvo i ginekologija”, za babičke škole i udžbenike iz akušerstva i ginekologije za srednje medicinske škole.
Njegovi najvažniji naučni doprinosi se nalaze u sledećim radovima: planiranje porodice u Srbiji; rana dijagnostika malignih oboljenja genitalnih organa žene; trudnoća i porođaj posle miomektomije; teškoće i greške u dijagnostici vanmaterične trudnoće (koautor); značaj rezus inkompatibilije roditelja kod prevremeno rođene dece (koautor); tokoliza i upotreba tokolitika za produženje trudnoće kod pretećih pobačaja u odmakloj trudnoći i pretećih prevremenih pobačaja (koautor); hirurški problemi u ginekološkoj praksi (koautor) i trudnoća i porođaj posle carskog reza (koautor).
Od posebnog je značaja uvođenje dijagnostičkih i terapijskih novina, uključujući i primenu citostatika u ginekološku i akušersku praksu. Kao najvažniji naučni doprinos Prof. Mladenovića može se istaći podsticaj za naučni pristup demografskoj politici u Srbiji sa medicinskog stanovišta, i nastojanje da se već nastale nepovoljne tendencije uspešno suzbijaju. Takođe, davao je predloge za ujednačavanje priraštaja stanovništva u različitim regionima, forsiranjem nataliteta u krajevima gde je on blizu ili ispod kritične granice. Ukazivao je na ulogu lekara i društva u celini u rešavanju ovog problema uz obaveštavanje široke medicinske javnosti, posebno ginekologa o, u to vreme, novim metodama rane dijagnostike malignih oboljenja ženskih genitalija. Dao je veliki doprinos konzervativnom tretiranju bolesnica u slučajevima mioma materice i proučavanja kretanja trudnoće i izbora načina porođaja kod bolesnica kod kojih je prethodno urađena miomektomija.
Prof. Mladenović se bavio proučavanjem dijagnostičkih teškoća i mogućnosti postavljanja pogrešne dijagnoze u slučajevima vanmaterične trudnoće, ukazujući na elemente kojima se bitno poboljšava dijagnostika ove bolesti. Nastojao je da se izvesnim operativnim postupcima u lečenju žena sa karcinomom grlića materice smanji procenat komplikacija, naročito urinarnih, i poboljšaju neposredni i krajnji rezultati lečenja.
Uživao je ogroman međunarodni ugled koji se, između ostalog, ispoljavao u omogućavanju stručno-naučne razmene sa inostranstvom, kao i na usavršavanju stranih lekara u Ginekološkoj bolnici “Narodnog fronta”, iz Jordana, Iraka, Etiopije, Nigerije, Sudana, Somalije i dr. Kao međunarodno priznatog stručnjaka, posećivali su ga i provodili određeno vreme na usavršavanju i strani lekari iz Poznanja, Segedina, Kana, Strazbura i Bazela.
Organizovao je sprovođenje stručnih kurseva i seminara za poslediplomsko usavršavanje specijalizanata i specijalista iz ginekologije i akušerstva.
Prof. Mladenović je dao veliki doprinos u ginekološkoj hirurgiji uprošćavajući operativnu tehniku gotovo svih ginekoloških operacija. Za sobom je ostavio školu operativne ginekologije na prostoru cele Jugoslavije.