Prof. dr Dragiša Nikolić

Prof. dr Dragiša Nikolić

Poljoprivredni fakultet

Prof. dr Dragiša Nikolić, redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rođen je 1903. godine u Pakovraću, od oca Tihomira i majke Milojke Ćosić. Poljoprivredni fakultet u Beogradu završio je 1928. godine. Doktorat poljoprivrednih nauka odbranio je na Poljoprivrednom fakultetu u Zagrebu 1936. godine. Po završenim studijama proveo je 9 meseci na specijalizaciji u Nemačkoj, a potom se zaposlio krajem 1930. u Ministarstvu poljoprivrede.  Izabran je za redovnog profesora Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu za predmet: Opšte stočarstvo 1951., a 1970. za predmet Oplemenjivanje domaćih životinja. Na ovom fakultetu obavljao je funkciju dekana, predsednika Saveta Fakulteta, starešine stočarskog odseka, šefa katedre. Osnivač je predmeta i Katedre za oplemenjivanje domaćih životinja, bio je prvi predsednik Zajednice poljoprivrednih fakulteta u Jugoslaviji. Bio je odgovorni urednik Zbornika radova Fakulteta više od 20 godina i glavni urednik spomenice: 50 godina Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu. Osnivač je i prvi predsednik Jugoslovenskog društva za proučavanje i unapređenje stočarstva.
Društvena aktivnost: prof. Nikolić je bio 20 godina generalni sekretar predratnog udruženja Jugoslovenskih agronoma, član uprave Poljoprivrednog društva, Glavne stočarske zemljoradničke zadruge, predsednik sekcije Univerzitetskih nastavnika, osnivač i dugogodišnji predsednik i počasni predsednik Jugoslovenskog društva za proučavanje i unapređenje stočarstva i Srpskog poljoprivrednog društva.
Još u toku studija nagrađen je za naučni rad (1928.). Ovom delatnošću prof. Nikolić se bavio punih 70 godina. Njegova istraživanja odnosila su se na proučavanje proizvodnih i drugih osobina domaćih neispitanih rasa i sojeva ovaca, a posebno kvaliteta njihove vune i utvrđivanje najefikasnijih metoda otklanjanja postojećih nedostataka; ispitivanje najpodesnijih metoda ukrštanja domaćih rasa ovaca i svinja sa plemenitim rasama u svrhu povećanja proizvodnje vune, odnosno mesa; proučavanje ekoloških uticaja na prinos i kvalitet vune, mogućnosti aklimatizacije inostranih plemenitih rasa goveda, svinja i ovaca uvezenih u našu zemlju; Bio je nosilac velikog projekta koji je finansiran od SAD i naše zemlje, a obuhvatio je ispitivanje proizvodnih osobina različitih rasa svinja gajenih u čistoj rasi i njihovih meleza iz različitih kombinacija ukrštanja. Rezultati rada na ovom projektu objavljeni su u 8 naučnih radova.
Učestvovao je na većem broju međunarodnih kongresa i savetovanja: Internacionalni zootehnički kongres u Cirihu 1939. godine, Madridu 1956., Hamburgu 1961. godine; savetovanja Evropske zootehničke federacije i sastanci njene komisije za ovce i koze u Sijeni i Rimu 1953., Lucernu 1954., Redingu 1955., Luksemburgu 1957., Briselu 1958., Beogradu 1959., Badenu kod Beča 1962., Rimu 1963. i Hagu 1965. godine.
Objavio je sam ili kao koautor, 62 naučna rada, 60 važnih stručnih radova, preko 100 stručnih rasprava, članaka, referata i saopštenja, 7 udžbenika, 13 stručnih knjiga i publikacija, preko 200 stručno popularnih članaka i veliki broj prikaza knjiga i naučnih radova stranih i domaćih. Najvažniji radovi su: Prilog poznavanju cigaja ovce – Prilog poznavanju kvaliteta vune naših rasa i sojeva ovaca – Prilog poznavanju kvaliteta vune šarplanin-skog soja ovaca – Poznavanje sjeničkog soja ovaca i mere za njegovo poboljšanje – Uticaj ukrštanja 3 rase svinja na intenzitet porasta i konverziju hrane u tovu – Uticaj međusobnog ukrštanja meleza F1 generacije 3 rase svinja na plodnost krmača. Napisao je univerzitetski udžbenik Opšte ratarstvo, objavljen u sedam izdanja. Najvažniji naučni doprinosi su: proučavanje domaćih rasa i sojeva ovaca i svinja – selekcija domaćih životinja, posebno ukrštanjima između raznih rasa ovaca i svinja u svrhu stvaranja produktivnijih populacija povećanja proizvodnih kapaciteta. Njegove originalne metode odgajanja i selekcije primenjuju se danas u brojnim populacijama domaćih životinja u našoj zemlji.
Organizovao je brojna naučna savetovanja iz oblasti unapređenja stočarske proizvodnje. Rukovodio pet godina naučnom ekipom za izvršenje projekta: ukrštanje tri rase svinja prema ugovoru sa Ministarstvom poljoprivrede SAD i od istog dobio pismenu pohvalu za uspešno izvršenje navedenog projekta.