Prof. Branko Gavela

Prof. Branko Gavela

Prof. Branko Gavela

Filozofski fakultet

Prof. Branko Gavela rođen je 1914. godine u Bosanskom Petrovcu. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1939. godine. Od 1946. godine do 1982. godine radio je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gde je 1962. godine izabran za redovnog profesora za nastavne predmete Praistorijska arheologija i Istorija antičke umetnosti. Bio je upravnik Odeljenja za arheologiju, šef katedre za praistorijsku arheologiju, predsednik Srpskog arheološkog društva i Društva za antičke studije, upravnik Centra za arheološke studije. Počasni je član Arheološkog društva Vojvodine. Bio je izvesno vreme i zamenik direktora Izdavačkog preduzeća “Prosveta”. U periodu od 1979-1981. godina bio je Dekan Filozofskog fakulteta u Beogradu.

            Kao priznati naučni radnik je član i predstavnik naše zemlje u Naučnom Savetu edicije Centre National de la récherche Scientifique u Parizu. Držao je niz predavanja na stranim univerzitetima i naučnim institutima.

            Najvažniji radovi kojima je uticao na razvoj teorije i prakse:

            Objavio je preko 120 studija, udžbenika, rasprava i članaka. Najznačajniji su: Praistorijska arheologija (4 izdanja); Fidija – klasična epoha grčke umetnosti; Etrurci, istorija, umetnost, kultura; Istorija, umetnosti antičke Grčke i dr. Takoće, objavio je i: Predanja i znanja o starom Balkanu; Iz dubine vekova; Paleolit Srbije i dr.

            Najvažniji naučni doprinosi:

            Njegova aktivnost je najviše usmerena na istraživanje i proučavanje praistorijske i antičke prošlosti naše zemlje i balkanoloških problema u domenu istoriografije, umetnosti, etnologije i opšte kulture, umetničke i književne baštine balkanskih naroda.

            Naročito su značajni, i u svetskoj i u našoj nauci priznati i prihvaćeni, njegovi pogledi na probleme praistorijske i antičke prošlosti uopšte, a posebno balkanskih zemalja i naroda. To se pre svega odnosi, na primer, na otkrića prvih paleolitskih stanica, rasprave o balkanskim Keltima i Ilirima, o antičkoj umetnosti, o problemu porekla i jedinstva Indoevropljana, o keltskim migracijama u balkanske zemlje, zatim o spomenicima grčko-egipatskog sinkretizma u Jugoslaviji.

            Svojim radovima je dao ukupne vrlo značajne doprinose arheologiji, istoriji umetnosti i antičkoj balkanologiji.