Prof. dr Branislav Vulović

Prof. dr Branislav Vulović

Prof. dr Branislav Vulović

Arhitektonski fakultet

Prof. dr Branislav Vulović rođen je u Ivanjici 1921. godine. Diplomirao je 1949. godine na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, i doktorirao na istom fakultetu 1964. godine. Od 1952. godine radi na Arhitektonskom fakultetu, gde je biran u sva zvanja počev od asistenta, a 1976. godine izabran je za redovnog profesora. Predavao je predmet Istorija arhitekture. Bio je saradnik Arheološkog instituta i Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Obavio je veći broj studijskih putovanja u inostranstvu, a učestvovao je i u radu brojnih međunarodnih savetovanja, kongresa i simpozijuma.

            Najvažniji radovi kojima je uticao na razvoj teorije i prakse: Značajni su mu radovi iz oblasti istorije i zaštite kulturnih i istorijskih spomenika. Objavio je veliki broj radova, posebno o pojedinim srednjevekovnim manastirima.

            Najznačajniji su:

            Ravanica, njeno mesto i njena uloga u razvitku sakralne arhitekture Pomoravlja;

            Gračanica, prilozi za istoriju, arhitekturu i živopis;

            Arhitektura antičkih hramova u Nubiji;

            Stari konak u kompleksu zgrada manastira Pećke Patrijaršije i dr.

            Najvažniji naučni doprinosi:

Svojim radovima prof. Vulović je doprineo dubljem upoznavanju i otkrivanju lepota i vrednosti arhitekture srpskih manastira i ostalih spomenika kulture.

            Njegovi doprinosi su vrlo značajni jer je on izvršio i analizu uticaja i razvoja arhitekture na kulturni i privredni razvitak pojedinih područja i naselja u srpskoj srednjevekovnoj državi.

            Na osnovu svojih istraživanja dao je predloge šta treba preduzeti u cilju očuvanja, zaštite i revitalizacije naših kulturnih i sakralnih spomenika.