Prof. dr Dimitrije Vučenov

Prof. dr Dimitrije Vučenov

Prof. dr Dimitrije Vučenov

Filološki fakultet

Prof. dr Dimitrije Vučenov rođen je 1911. godine u Vukovaru. Studirao je jugoslovensku književnost i diplomirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1935. godine. Doktorirao je na Filološkom fakultetu u Beogradu 1954. godine. Na Filološkom fakultetu u Beogradu se nalazio od 1947., gde je postigao i najviše zvanje redovnog profesora. Bio je Dekan Folološkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, a vršio je i mnoge druge funkcije na fakultetu. Bio je veoma angažovan na društvenim poslovima i imao mnoge javne funkcije. Bio je u više mandata, predsednik Prosvetnog saveta Srbije, član i predsednik Društva za srpsko-hrvatski jezik i književnost SR Srbije. Biran je za dopisnog člana Slovenske akademije znanosti in umetnosti u Ljubljani.

            Učestvovao je na mnogobrojnim naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu sa svojim referatima i naučnim prilozima. Sarađivao je u Enciklopediji Jugoslavije. Objavio je oko 300 stručnih i naučnih radova, pretežno u stručnim časopisima. Radio je u saradnji sa drugim autorima čitanke za sve razrede gimnazije.

            Najvažniji radovi kojima je uticao na razvoj teorije i prakse:

            Prof. Vučenov je dao svoje doprinose u domenu kojim se on bavio prvenstveno svojim kritičkim ogledima o nizu naših pisaca, zatim svojim zbornicima književnih radova naših književnika i velikim brojem svojih čitanki. Otuda je teško izdvojiti nekoliko posebnih radova, jer je za prof. Vučenova karakteristično da je velikim brojem manjih radova o pojedinim piscima dao svoj doprinos istoriji naše književnosti.

            Najvažniji naučni doprinosi:

            Naučni doprinosi prof. Vučenova se nalaze na dve suštinske linije njegovog rada: na liniji kritičke istorije književnosti i na liniji književnog vaspitanja i obrazovanja mladih. Tu se pre svega misli putem čitanki za srednje škole, čija je koncepcija, sastav i izbor naučno i estetski zasnovan na originalan i izuzetno uspešan način.

            Njegove književne kritike imaju jednu specifičnost njegovog naučnog pristupa, naučne metodologije, praćene ličnom kreativnom estetskom komponentom.