Prof. dr Dragoslav Mitrinović

Prof. dr Dragoslav Mitrinović

Prof. dr Dragoslav Mitrinović

Elektrotehnički fakultet

Prof. dr Dragoslav Mitrinović rođen je 1908. godine u Smederevu. Diplomirao je matematiku 1932. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a 1933. doktorirao na istom fakultetu. Do 1946. godine bio je profesor realke i gimnazije, a od 1946. vanredni profesor Filozofskog fakulteta u Skoplju. Od 1951. godine bio je vanredni profesor, a od 1956. godine redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Jedan je od osnivača Filozofskog fakulteta u Skoplju (1946), inicijator i urednik više matematičkih časopisa i serija.

            Osnivač je i predsednik Društva matematičara i fizičara Makedonije, potpredsednik Saveza društava matematičara i fizičara Jugoslavije, član Uprave društva matematičara i fizičara Srbije. Pokrenuo je i organizovao naučni rad iz matematike na više fakulteta (Beograd, Niš, Skoplje, Čačak). Član je Naučnog Društva Srbije od njegovog osnivanja 1969.

            Najvažniji radovi kojima je uticao na razvoj nauke i prakse:

            Objavio je u zemlji i inostranstvu oko 400 radova, od toga preko 260 naučnih u renomiranim časopisima (spisi Akademija nauka u Parizu, Briselu, Torontu, Beču, Milanu, Veneciji, časopisi univerzitetskih i matematičkih Društava).

            Radovi u kojima su objavljeni njegovi najvažniji rezultati su: Analytic Inequalities (monografija) – Recent Advances in Geometric Inequalities (koautorstvo; monografija)- The Cauchy Method of Resideus (koautorstvo; monografija) – Means and Their Inequalities (koautorstvo; monografija). Mitrinovićevi naučni radovi i monografije citirani su, primenjivani ili dalje razrađivani u preko hiljadu članaka i monografija objavljenih u našoj zemlji i inostranstvu.

            Najvažniji naučni doprinosi:

            Glavni doprinosi Prof. Mitrinovića su iz diferencijalnih jednačina (integracija pomoću kvadratura i, specijalno, Riccati-jeva jednačina, novi metodi za rešavanje neodređenih diferencijalnih jednačina), iz teorije nejednakosti (nove nejednakosti, posebno nejednakosti o sredinama), iz specijalnih funkcija (Stirilingovi brojevi), iz kompleksne analize (univalentne funkcije), iz funkcionalnih jednačina (rešenja nekih važnih tipova ovih jednačina).