Prof. dr Milenko M. Tešić

Prof. dr Nilenko M. Tešić

Prof. dr Milenko M. Tešić

Prirodno matematički fakultet

Rođen je u selu Zvizdar (UB). Završio je osnovnu školu u Valjevu, a gimnaziju u Beogradu. Učestvovao je u Nacionalnom oslobodilačkom ratu, i celu svoju profesionalnu karijeru proveo je kao pomorski oficir. Penzionisan je kao kapetan ratnog broda 1980. godine. Diplomirao je Mornaričkoj vojnoj akademiji u Dubrovniku i Divulji, a završio višu vojnu školu u Splitu. Dr Tešić je diplomirao na Prirodno-matematičkom fakultetu, na odeljenju za geografiju, u Beogradu. Proveo je pet godina u pomorskom institutu hidrografije bavići se okeanografijom. Od 1992. bio je predavač u Visokoj mornaričkoj školi u ​​Splitu i vojnoj školi u Beogradu. Godine 1965. je odbranio svoj doktorat na Fakultetu Prirodno-matematički. Izabran je za redovnog profesora 1972. godine.


On je član velikog broja geografskih udruženja, predsednik studijske grupe za istraživanja mora sa Međunarodnim Udruženja geofizičara. On je glavni urednik brojnih naučnih radova. Autor je 70 naučnih, 120 profesionalnih i 150 enciklopedijskih studija, kao i 25 poverljivih studija i 6 udžbenika. Prevodio je sa engleskog, francuskog i nemačkog jezika. Posebno je angažovan u fizičkoj geografiji, morskoj i pomorskoj geografiji, metodologije naučnog rada i geopolitike.