Prof. dr Najdan Pašić

Prof. dr Najdan Pašić

Prof. dr Najdan Pašić

Fakultet političkih nauka

Prof. dr Najdan Pašić rođen je 1922. godine u Skoplju. Na Pravnom fakultetu u Beogradu diplomirao 1949. godine. Završio je i studije na Institutu društvenih nauka. Doktorirao na Pravnom fakultetu u Beogradu 1956. godine, a Honorarni predavač na Pravnom fakultetu u Beogradu bio je 1951. i 1952. godine. Vanredni profesor Visoke škole političkih nauka postao je 1960. godine, Direktor Instituta društvenih nauka 1963. godine, a Redovni je profesor Fakulteta političkih nauka je bio od 1965., gde je dvaput biran za Dekana. Izabran je 1979. godine za predsednika Ustavnog suda Srbije. Prof. Pašić je istaknuti javni i društveno-politički radnik. Po završetku studija bio je glavni urednik “Nedeljnih informativnih novina”, ataše za štampu Jugoslovenske ambasade u Londonu, glavni urednik “Naše stvarnosti” i “Socijalizma”. Bio je član Predsedništva SR Srbije. Za ukupan doprinos razvoju političkih nauka dobio je nagradu AVNOJ-a 1974. godine.

            Najvažniji radovi kojima je uticao na razvoj nauke i prakse:

            Naučni i stručni opus prof. Pašića iznosi 10 knjiga i preko 350 studija, rasprava i članaka objavljenih u domaćim i stranim časopisima. Posebni naučni doprinosi su dati u sledećim delima: Klasa i Politika (4 izdanja), nagrađeno Oktobarskom nagradom – Workers Management in Yugoslavia – Recent Trents and Development, prevedeno na španski i francuski – Istorijski put komune, nagrađeno NIN-ovom nagradom “Dimitrije Tucović” za najbolje naučno-publicističko delo u 1981. – Interesi i politički proces – Uporedni politički sistem (četiri izdanja), nagrađeno Oktobarskom nagradom.

            Najvažniji naučni doprinosi:

            Prof. Pašić je dao naučnu analizu odnosa između normativnog i stvarnog i to kako sa teorijskog tako i sa empirijsko-analitičkog stanovišta. – Obradio je pojam interesa, posmatranog s političkog stanovišta. – Primenio je koncept interesa u analizi političkih pojava i procesa u jugoslovenskom društvu kao i u drugim političkim sistemima. Kritika je ocenila da navedeni doprinosi predstavljaju najpotpuniju originalnu razradu ove problematike u našoj političkoj nauci.