Prof. dr Nenad Mladenović

Prof. dr Nenad Mladenović

Prof. dr Nenad Mladenović

Matematički institut SANU

Prof. dr Nenad Mladenović je rođen u Jagodini 1951. godine. Sve škole, uključujući i Prirodno matematički fakultet, grupa za matematiku (programersko-kibernetski smer), završio je u Beogradu.  Magistarske i doktorske studije takođe je završio u Beogradu na Fakultetu organizacionih nauka (FON) iz oblasti Operaciona istraživanja, pod mentorstvom profesora Petrića. Posle odbrane doktorata 1988. godine, biva referendumom izabran za prodekana za istraživanje na FON-u. Kao docent, 1991. godine odlazi na slobodnu naučnu godinu u Montreal, na poziv profesora Hansena, gde ostaje do 1997. godine.

U Montrealu je predavao na McGill univerzitetu, dok je na institutu GERAD radio istraživanja na projektima kojima je rukovodio profesor Hansen. Povratkom u Beograd nije našao odgovarajući posao pa konkuriše i dobija jednogodišnju istraživačku poziciju na Slobodnom univerzitetu u Briselu, zatim ponovo odlazi na nekoliko meseci u Montreal, pa Šarlotatoun (Kanada) i ponovo Brisel. U 2000-toj godini se zapošljava na Matematičkom institutu SANU gde i sada radi. U periodu od poslednjih 15 godina bio je međunarodno aktivan, pa je u nekoliko navrata gostovao na više univerziteta, predavao na redovnim (Univerzitet Birmingemu, Brunel univerzitet u Londonu) i doktorskim studijama (Brunel i Univerzitet u Valensienu, Francuska) i bio mentor doktorskim studentima (Brunel, Valensien).

Istraživanje Mladenovića obuhvata oblasti optimizacije, industrijske i primenjene matematike, rešavanje teških kombinatornih i globalnih problema optimizacije. Mladenović je 1995 samostalno predlozio novi generalni pristup rešavanja teških optimizacionih problema, tj Metodu promena okolina (VNS). Prvi rad u kome je metoda publikovana 1997. godine citiran je oko 2500 puta (izvor je Googlescholar), a drugi (publikovan u EJOR-u) oko 1650 puta, što je najbolji pokazatelj uticaja i značaja predložene metodologije. Ukupna citiranost Mladenovića po istom izvoru je skoro 12 000 citata. Time se svrstava među najcitiranije matematičare u Srbiji.

Istraživački H- index mu je 42 (Google scholar) odnosno 25 (Web of Knowlwdge). Do sada su održane 3 međunarodne konferencije posvećene VNS-u, kao i 7 specijalnih izdanja vodećih časopisa (EJOR, JON, SOR, JOGO, OL itd) u kojima je Mladenović bio gostujući urednik.

Mladenović je član Evropske akademije nauka (AcademiaEuropea – TheAcademyofEurope) sa sedištem u Londnu od 2012-te godine. Glavni je urednik jednog međunaradnog časopisa, pridruženi urednik 5 i član redakcija 6 međunarodnih uglednih časopisa. Mladenović publikuje svoje redove u vodećim časopisama svoje oblasti: SIAMJonScientific Computing, InformationSciences, EJOR, MathProgramming, ManagementSciences, PatternRecognition, AppliedSoftComputing, etc. Rukovodi međunarodnim istraživačkim projektima u Belgiji 1998 (kao pobednik međunarodnog konkursa), Engleskoj (2006-te i 2009-te), Francuskoj 2013-te, Rusiji 2014-te, Kazahstanu 2014-te i Brazilu 2015-te.

Bio je mentor u oko 10 doktorata u Srbiji i Engleskoj (Bruneluniversity), kao i ko-mentor u nekoliko doktorskih radova u Kanadi, Španiji, Brazilu, Kazakhstanu i Francuskoj. Kao rukovodilac projekta Optimizacije pri Ministarstvu u poslednjih 12 godina, značajno je uticao na formiranje i edukovanje mladih kadrova. Zajedno sa kolegama iz Matematičkog instituta – SANU, rukovodiocima projekata iz matematičkih disciplina, dobitnik je nagrade SANU u 2013-toj koja se daje jednom u 10 godina.Gostovao je kao pozvani profesor u više od 10 univerziteta širom sveta(Kina, Rusija, Francuska, Španija, Kanada, Engleska, itd). Održao je više od 30 pozvanih i uvodnih predavanja na međunarodnim konferencijama i radnim grupama. Publikovao je poglavlja u Enciklopedijama Optimizacije i Primenjene matematike (Oxfordpress, Springer, Kluwer), kao i poglavlja u više od 20 monografija vodećih izdavača.Koautor je monografije na kineskom jeziku. Potpisao je ugovor sa Springer-om za pisanje 2 monografije, koje su u završnoj fazi pisanja.