Prof. dr Niki Agnantis

Prof. dr Niki Agnantis

Prof. dr Niki Agnantis

Prof. dr Niki Agnantis je specijalista patolog, doktor medicinskih nauka i Fellonj of the Royal College of Pathologists, redovni profesor, Direktor Instituta za patologiju, bivši Dekan Medicinskog fakulteta u Janini (Grčka) i Prorektor istog Univerziteta. Dr Agnantis je završila specijalizaciju patologije na Antikancerskom Institutu u Atini, u bolnici “Sveti Sava”, odakle prelazi na Medicinski fakultet u Janjinu, gde je postala Direktor Instituta za patologiju 1991.
U toku svoje karijere boravila je na velikom broju stranih Univerziteta, gde se usavršavala, a kasnije kao renomirani patolog i nastavnik predavala, uglavnom po pozivu. Učetvovala je na preko 200 međunardnih medicinskih skupova, prezentovala preko 300 radova i publikovala in edžtenso preko 200 stručno-naučnih radova na grčkom i stranim jezicima. Učestvovala je u organizaciji preko 50 naučnih skupova, kongresa, simpozijuma, okruglih stolova i postdiplomskih kurseva, u svojstvu predsednika, generalnog sekretara ili člana organiazcionog odbora. Rukovodilac je poznatih poslediplomskih kurseva iz patologije na Medicinskog fakultetu u Janini, gde je za sve učesnike iz naše zemlje uvek obezbeđivala određeni broj besplatnih mesta.
Član je Predsedništva Evropskog Udruženja Patologa i njigov President-elect, a bila je i Predsednik Grčkog Odeljenja IAP. Ukupno je član 34 Udruženja, grčkih i stranih medicinskih asocijacija. Od njih, u 18 je ili predsednik ili član Upravnog tela. Dr Niki Agnantis je član izdavačkog i Uredničkog odbora u preko 20 međunarodnih ili grčkih medicinskih časopisa, među kojima: Pathology Research and Practice, Cancer Molecular Biology i Journal of Pathology . U vodećim međunarodnim časopisima publikovala je u celini 142 rada, kao i 27 naučnih publikacija u obliku monografija ili knjiga, sa ukupnim indeksom citiranosti od preko 820. Ovakvi fenomenalni stručno-naučno publicistički rezultati samo potvrđuju izuzetan kvalitet i doprinos koji je prof. dr Niki Agnantis dala grčkoj i svetskoj patologiji. Ona je dobitnik 16 počasnih diploma i nagrada među kojima treba istaći Počasnu Diplomu Evropske Škole Onklogije, Počasnu Diplomu Evropske Škole patologije, Grčkog Antikancer Instituta, Francuske Nacionalne Akademije za Medicinu, Diplome UNESKO-a, i dr.