Prof. dr Petar Adžić

Prof. dr Petar Adžić

Fizički fakultet Univerziteta u Beogradu

OBRAZOVANJE I EDUKACIJA:
1976 Osnovne studije (Nuklearna fizika), Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu,
1980 Magistarske studije (Nuklearna fizika), Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu,
1985 Doktorske studije (Nuklearna fizika), Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu,
2009 Izbor u zvanje redovnog profesora (Fizika čestica), Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu,

Spisak predmeta koje nastavnik drži u tekućoj školskoj godini 

Redni brojNaziv predmetaVrsta studija
1.Akceleratoridoktorske
2.Detektoridoktorske
3.Akceleratori česticamasters
4.Detektori česticamasters

PROFESIONALNO USAVRŠAVANJE:

Univerity of Manitoba-Kanada,GSI Darmstadt-Nemačka, University Lovain-la-Neuve-Belgija, Oak Ridge-SAD, CERN-Švajcarska/Francuska

PUBLIKACIJE:
Ukupan broj citata: Preko 2000 (krajem 2009. godine)
Ukupan broj radova sa SCI (SSCI) liste: 173

Trenutno učešće na projektima:
Domaći: 1
Međunarodni: 1

Autor 3 monografije

Dva udžbenika:“Uvod u fiziku akceleratorai “Detektori čestica“ u pripremi.