Prof. dr Radan Džodić

Prof. dr Radan Džodić

Profesor medicinskog fakulteta, Univeziteta u Beogradu

Datum rođenja: 2.11.1952.
Zvanje: redovni profesor
Adresa: Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Pasterova 14, 11000 Beograd, Tel: 381 11 2067 150

OBRAZOVANJE I EDUKACIJA:
1971 – 1978.         Osnovne studije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu,
1979 – 1984.       Specijalizacija opšte hirurgije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu,
1990.                Magistarske studije – endokrina hirurgija, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu,
1994.                Doktorske studije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu,
2002.               Subspecijalizacija iz onkologije
2005.               Redovni profesor Onkološke hirurgije

NAGRADE:
–    2003. Orden Viteza akademske palme Republike Francuske za reformu visokog školstva (od 2002. do 2011. god. uputio 90 onkologa iz Srbije i Crne Gore o trošku Vlade R. Francuske na usavršavanje)
–    Nagrada „Kapetan Miša Anastasijević“ za medicinu u Srbiji
–    Nagrada Grada Beograda za najvrednija dostignuća u medicini 2013. god. kao jedan od autora udžbenika „HIRURGIJA ZA STUDENTE MEDICINE“
–    Nagrada Grada Beograda za najvrednija dostignuća u medicini 2015. god. kao urednik knjige „RAK DOJKE“

PROFESIONALNO USAVRŠAVANJE:
–    Gustave Roussy, Villejuif, Francuska (tokom 1981, 1985, 1986, 1989, 1994. god),
–    Japan 2006. i 2009 god: Noguchi Hospital u Bepu-u (dr Shiro Noguchi), Kuma Hospital, Kobe (prof. dr Akira Miyauchi), bolnica u Nagasakiju (prof. dr Shinuchi Yamashita)
PUBLIKACIJE: preko 200 radova
UKUPNI IF: 215

UKUPAN BROJ CITATA: preko 2000 puta (ukupna citiranost publikacija – 357, ukupna citiranost radova koji su objavljeni u okviru projekata – preko 900, ukupna citiranost video filmova – oko 800)
ČLANSTVA:  WFSOS (potpredsednik), ESSO (član predsedništva i savetodavnog borda), ESE, IAES, ISS, ASAES (savetodavni bord), EASHNO (naučni komitet), UOHS (predsednik), BUON (jedan od osnivača), SLD  (redovni član Akademije medicinskih nauka, predsednik Kancerološke sekcije).