Prof. dr Slobodan Končar – Đurđević

Prof. dr Slobodan Končar - Đurđević

Prof. dr Slobodan Končar – Đurđević

Tehnološko-metalurški fakultet

Prof. dr Slobodan Končar – Đurđević rođen je 1917. godine u Sremskim Karlovcima a diplomirao na Tehnološkom odseku Tehničkog fakulteta u Beogradu 1940. godine. Doktorirao 1956. godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu. Za asistenta je bio izabran 1946. godine, a za redovnog profesora 1963. godine. Naučna, stručna i životna saznanja doprineli su izraženim intelektualnim aktivnostima, u obliku štampanih naučnih radova, njih oko 180, i izlaganih oko 110; stručnih radova oko 90; naučno-istraživačkih projekata 25, tehničkih 20, patenata 3.

            Nastavne aktivnosti je obaljao na 12 fakulteta i univerzitetskih ustanova. Objavio je 5 monografija, udžbenika i 26 skripti, u koja su uneta i ponovljena, dopunjena izdanja. Bio je nosilac koncepcije hemijskog inženjerstva i osnivač Odseka u Beogradu, Novom Sadu, Tuzli, kao i Hemijskog odseka univerziteta u Kartumu. Široka vannastavna obrazovna i popularizaciona aktivnost bila je posebno značajna . Permanentno je imao učešće u društveno-stručnim društvima i ustanovama.

            Dobitnik je Sedmojulske nagrade Vlade Srbije za naučni rad, Plakete i Diplome grada Beograda, Zlatne plakete za izuzetne rezultate u petogodišnjoj akciji za zaštitu i unapređenje životne sredine (Republička konferencija SS NRS), kao i Medalje za izuzetne rezultate u nastavi (Srpsko hemijsko društvo).

            Najvažniji doprinosi su u sledećim radovima: Application of a new Adsorption Method in the Study of Flow Fluids,– Nature (1953) – Adsorption Method for Semiquantitative Determination of couloured materials in very dilute Solution, Anal. Chem. Acta (1954) (sa koautorom) – Nouvelle méthode générale pour l´étude du mécanisme d´action des appareillages chimiques, Genie Chim (1956) – Analogija između dinamičke adsorpcije i konvektivnog prenošenja toplote.

             Doktorska disertacija Beograd (1956) – Nova metoda za proučavanje rasprostiranja zagađivača na modelima urbanih naselja, Čovek i životna sredina (1976) – Separations in Fluidized Systems by Means of Dielectric charging of materials, Nature (1963) (sa koautorom) – Separation of boundary layers as scientific basis for understanding of pollutants diffusion in lowest atmospheric layers – A model Study by original adsorption method, Proc. – of 5th World Clean Air Congr. (1980) (sa koautorom) – The Heat Check Valve – a New Conception in the Thermo Technics, Energy Digest (1978) (sa koautorima) – Identifikacija “aktivnog sloja” u laminarnoj struji fluida pri opticanju objekta, Hem. Ind. (1979) (sa koautorom) – Determination of initial Forest die – out location and its effect on neighbouring agriculture ground by dynamic Adsorption method, Proc. 8th World Clean Air Congr (1989) (sa koautorima).

            Najvažniji i najbrojniji naučni doprinosi proizilaze iz originalne dinamičke adsorpcione metode (DAM). Dokaznom analogijom između prenosa mase, toplote i količine kretanja, otvorene su široke mogućnosti za proučavanje navedenih fenomena prenosa; oni se vrlo često odigravaju u neživoj ali i u živoj prirodi. Služeći se postupkom fizičkog modelovanja, primenljivost DAM se može proučavati na vrlo malim ili velikim složenim geometrijskim sistemima.

            Istraživanja prof. Končar-Đurđevića pomoću DAM obuhvatala su: fundamentalna istraživanja prenosa količine kretanja, toplote i mase u hidraulici, toplotnim i difuzionim zbivanjima, u analitičkoj hemiji, u medicini, vezanih za strujanje krvi kroz krvne sudove, srčane zaliske, oko modela eritrocita. Istraživanjase odnose i na proticanje reka, opticanju vazduha oko zgrada, naselja, drveća i njihovih elemenata. Pri proučavanju rasprostiranja zagađenja kroz atmosferu, isticanju dimnih gasova, posebno oko zgrada, naselja, urbanih sredina, zelenih površina, naročito vezanih za pojavu sušenja šuma, kao i poljoprivrednih površina u cilju dobijanja zdrave hrane.