Prof. dr Dragoljub B. Stefanović

Prof. dr Dragoljub B. Stefanović

Prof. dr Dragoljub B. Stefanović

Rudarsko-geološki fakultet

Prof. dr Dragoljub B. Stefanović, redovni profesor Rudarsko-geološkog fakuteta Univerziteta u Beogradu, rođen je 1927. u Skoplju, od oca Boška i majke Magde Naumović. Osnovnu školu i deo gimnazije završio u Skoplju; od 1941. do 1944. školovanje nastavio u Nišu. Redovno školovanje prekinuo zbog mobilizacije, a konačno maturirao 1946. u gimnaziji u Pirotu. Studije započeo 1946. na Rudarskom odseku Tehničkog fakulteta, a diplomiraio 1950. na Rudarsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Doktorsku disertaciju sa temom Remanentno namagnetisanje magmatskih stena odbranio je 1962. Predavao Geomagnetizam i Metode geofizičkih ispitivanja.
Neprekidno je bio u zaposlen na Rudarsko- geološkom fakulteta, gde je 1977. stekao i zvanje redovnog profesora univerziteta. Od 1978. do 1992. bio šef Katedre za geofiziku. Profesor po pozivu Rudarsko-geološkog fakulteta, skopskog univerziteta.
Osnivač i prvi Predsednik Stambene zadruge beogradskog univerziteta. Od 1959. do 1961. boravio kao gostujući nastavnik na Univerzitetu Stanford u Kaliforniji, SAD.
Od 1955. neprekidno je član European Association of Exploration Geophysicists (EAEG). Godine 1982.. izabran je za Potpredsednika Asocijacije, a naredne godine, prema Statutu Asocijacije, dodeljena mu je funkcija Predsednika, zatim funkcija Past-President -a. U funkciji Predsednika EAEG bio je 1994. zvanični predstavnik Evropske asocijacije geofizičara (EAEG) na Kongresu Society of Exploration Geophysicists (SEG) Sjedinjenih Američkih i Država i održao uvodno izlaganje.
Član je Srpskog geološkog društva, Saveza inženjera i tehničara Jugoslavije i Jugoslovenskog geofizičkog društva i njegov osnivač, bio je organizator mnogih međunarodnih i nacio-nalnih kongresa , među kojima i nekoliko kongresa Saveza geofizičara Jugoslaviuje. kao i 49. Kongresa EAEG koji je održan juna 1987. u Beogradu (Sava Centar) 1987.
Bio predsednik Komisije za multidisciplinarne studije Republičke zajednice nauka Srbije. Dugogodišnji saradnik Geomagnetskog instituta u Grockoj, Beograd. Član redakcije Zbornik radova Rudarsko-geološkog fakulteta, urednik Izabrana dela Milutina Milankoivća.
Prof. Stefanović je objavio sledeće knjige: Geomagnetske metode istraživanja (1978), Osnove geofizike – Seizmička refrakciona ispitivanja; Seizmička reflektivna ispitivanja; Geofizički karotaž (1996), Izabrani radovi D.S. (1997). Preveo sa engleskog Geofizička istraživanja J. J. Jakosky (1963). Redaktor više prevoda knjiga iz oblasti popularizacije geoloških nauka. Autor je 80 priloga iz domena popularizacije nauka objavljenih u časopisima i listu Politika.
Bio je mentor 7 doktora nauka, 9 magistara nauka i 120 inže-njera geofizike.
Organizovao laboratoriju za paleomagnetska i arheomagnetska ispitivanja u Jugoslavije u okvirima Geomagnetskog instituta u Grockoj. Svojim radovima postavio osnove magnetostratigrafskih proučavanja na kojima se zasniva i koncept ciklostratigrafije.
Prof. Stefanović je objavio oko 100 naučnih radova iz domena geofizičkih ispitivanja, paleomagnetizma, globalne tektonike i koncepta geofizičkih ispitivanja i interpretacije.
Neki zaapaženiji radovi svrstani su po oblastima kojima se bavio, a ne po redosledu objavljivanja:
Complex Interaction of Cosmic and Geological Events that Affect Variation of Earth’s Climate Thropugh Geological Hystory (1984).
Milankoivićava koncepcija kao osnova za sveobuhvatnu teoriju klimatskih promena tokom geološke prošlosti.. (1988), Glas SANU, reprint, D,S. Izabrani radovi.
Geophysical Data Relevant to the Plate Teconics Concept of the North-East Mediterranean. Int. Sym. Methalogeny & Plate Tectonics, Belgrade.
Dimension and the Role of Ultramafic Complex Merdita-Đakovica-Orahovac. (1997). International Symposium, dedicated to Prof. S. Karamata.
Role of Geophysics for Water Prospecting in Arid Region, (1982) Cannes, France, 44 EAEG Meeting.
Paleomagnetic Characteristic of Some Upper Cretaceous Volcanic Rocks of the Timok Eruptive Complex, (1981), SANU, Glas CCCXXIX, Belgrade.
Magnetostratigraphic Methodology of the Pannonian Basin Neogene. (1992), Comptes Rendus Societe Serbe de Geologie.
Mogućnost komplerksne interpretacije biostratigrafskih, magnetoistratigrafskih, seizmostratigrafskih i sedimentoloških proučavanja pliocenskih sedimenata u severnom Banatu. (1995), Geol. Anali Balkanskog poluostrva, Beograd.
Quo Vadis, Geofiziko? 11. Kongrs Geologa Jugoslavije, Tara, knj.3, Petrologija, Geohemija, Tektonika, 407-417, 1986.
Exploration Geophysics in Yugoslavia: the Roots are Deep! The first Break, EAEG Conference Issue, vol. 5, No. 5, pp.151-160.
Iscrpniji podaci nalaze se u Izabranim radovima, izdanje Rudarsko-geološkog fakulteta, 1997.
Svojim radovima postavio osnove savremeim naučnim disciplinama, a definisao novo shvatanje interpretacije rezultata geofizičkih ispitivanja u Jugoslaviji.